Presentació

Què són les Festes Majors Alternatives de Gavà?

Les Festes Majors Alternatives i Autogestionades apareixen a partir de la necessitat de completar la Festa Major amb activitats pensades principalment des de i per al jovent però també per infants i adults. Es tracta també de donar un pes important a les diferents expressions de Cultura Popular i ser un espai on donar visibilitat a les reivindicacions i conflictes socials.

L’organització és horitzontal, és a dir amb l’assemblea com a òrgan sobirà per a prendre les decisions i són autogestionades ja que igual que les altres festes alternatives, com a opció prescindeixen de les subvencions de les administracions o empreses privades per tal de no perdre autonomia, també són espais de treball voluntari on ningú cobra per treballar, on la principal font de finançament són les barres i on en el cas que hi hagi beneficis sempre es reverteixen en projectes socials d’àmbit local.

En definitiva són espais pensats per participar activament, organitzats des del propi veïnat i amb voluntat d’aprofundir en la cohesió social.


Com neix la idea?

El projecte de les Festes Populars i Alternatives de Gavà neix en resposta a les inquietuds i necessitats de diferents col·lectius de joves i entitats del poble i amb l’objectiu de crear una alternativa cultural i social a la programació proposada per l’Ajuntament durant la Festa Major de Sant Pere

Les nostres festes es gesten des d’un any enrere, fruit de converses casuals i buscades i van prenent forma des de principis d’any tot creixent i creixent fins a dia d’avui, en el que estem segurs que farem unes molt grans festes alternatives a Gavà.


Qui som?

La Festa Major Popular i Alternativa és un esdeveniment organitzat de forma independent i autogestionada  per un conjunt d’entitats i col·lectius locals implicats en diversos àmbits del moviment ciutadà.

Cadascuna d’aquestes entitats formen part de la Comissió de les Festes MajorsPopulars i Alternatives i assumeixen diferents aspectes de l’organització en funció de les seves possibilitats i prioritzant l’àmbit que li sigui més proper.

Treballem en aquest projecte motivats per raons ideològiques i en cap cas objectius econòmics o partidistes. La comissió és oberta a tothom qui vulgui participar-hi, de manera individual o col·lectiva i a data d’avui està integrada pels següents col·lectius i associacions:

 • Castellers de Gavà

 • Rebost del Delta

 • Grup Ecologista Les Agulles

 • Trenca’t la Closca

 • Colla de Grallers l’Anguila

 

 


Comptes i transparència

Les festes són possibles gràcies a la col·laboració material, temporal i econòmica de diverses entitats, col·lectius i sobretot de tots i totes els que hi participen i les disfruten. Per tal de fer el màxim de trasnparent la gestió, publiquem el resum de comptes la festa de manera que es pot veure en que s’han gastat els diners, d’on venen els ingressos i d’on surt el material i logístic que es necessita.

Els comptes que es presenten es mostren agrupats per grans partides d’ingressos i despeses.

Comptes 2015

Ingressos

 • Aportacions TotSuma: 1921€
 • Ingressat a la Barra: 4714€

  TOTAL: 6635€

Despeses

 • Música: 1500€
 • Activitats: 500€
 • Samarretes: 450€
 • Material, menjar i beguda: 3021€

  TOTAL: 5471

 

Balanç: +1164€

El balanç per a l’edició del 2015 ha estat positiu i suposa 1164€ que es destinaran a finançar les festes del 2016

A més del balanç econòmic cal mencionar que han estat necessaris l’aoprtació de material (carpes, material de cuina, material de jocs) per part de la UME, la Màquia i l’Agrupament i la cessió de l’espai i de l’escenari, així com proveir-nos d’electricitat per part de l’ajuntament.